Ako predchádzať veľkým nedoplatkom počas vykurovacej sezóny

Ponúkame vám krátky manuál, čo robiť pred a počas vykurovacej sezóny. Správna príprava vykurovacej sústavy na zimu môže eliminovať neželané poruchy, odstávky kúrenia či únik energií.

1 Čo robiť pred vykurovacou sezónou?

• Skontrolujte funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch. Prípadné poruchy nahláste čím skôr správcovi.

• Počas celého leta je dobré nechať termostatické hlavice „otvorené“ na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome.

• Radiátory v momente začiatku vykurovacej sezóny odvzdušnite.

• Ak ešte v bytovom dome nemáte inštalované pomerové rozdeľovače alebo merače tepla, mali by ste vedieť, že legislatíva ukladá ich povinnú inštaláciu do konca roka 2016 pri budovách s centrálnym zdrojom tepla, ktorých celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m2.

2 Ako vetrať v zime

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu treba stiahnuť na minimum, keďže pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa a tým aj k plytvaniu teplom i energiou. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

3 Správne nastavenie termostatických hlavíc

Základným opatrením, ako znížiť spotrebu tepla, je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach, a to podľa ich využitia. Odporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 °C, t. j. nastavenie hlavice na stupeň 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie!

Poznáte hodnoty termostatických hlavíc?

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12 do 26 °C:

• stupeň 1 – 2 (12 až 16 °C): používame, ak chceme byt temperovať počas svojej neprítomnosti;

• stupeň 2 – 3 (16 až 20 °C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity;

• stupeň 3 – 4 (20 až 23 °C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac;

• stupeň 4 – 5 (23 až 26 °C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo;

• stupeň 5 (nad 26 °C): ventil je otvorený naplno.

4 Inštalácia meračov

Úspory v bytových domoch s centrálnym zásobovaním teplom možno dosiahnuť aj inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla. Pre tých, ktorí chcú byť častejšie informovaní o svojej spotrebe, sú vhodnou alternatívou rádiové prístroje. Tie diaľkovo komunikujú so zbernicou dát a údaje o dennej spotrebe sú cez rádiovú sieť integrované na internetový portál. Vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov a správcovia tak môžu jednoducho sledovať či porovnávať spotreby tepla v objekte za rôzne časové obdobia a efektívnejšie hospodáriť s energiami. „Keď je v bytoch zabezpečené meranie, majitelia majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, keďže náklady na teplo sa im rozpočítajú na základe ich skutočnej spotreby. V praxi pozorujeme, že po nainštalovaní pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla sa celková spotreba v bytovom dome výrazne zníži približne o 20 %“, uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach

kuchyňa 20 °C

spálňa 18 °C

obývačka 21 °C

detská izba 21 °C

pracovňa 21 °C

kúpeľňa 24 °C