Správa nebytových priestorov

Mestská bytová správa, s.r.o.  zabezpečuje v zmysle podpísanej Nájomnej zmluvy s vlastníkom Mestom Rimavská Sobota správu a využívanie niektorých nebytových priestorov v meste Rimavská Sobota.

Nebytové objekty

V správe MsBS

Mestská galéria

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

Devergo

Hlavné námestie 11, Rimavská Sobota

Župný dom

Nám. M. Tompu, Rimavská Sobota

Montag

Škultétyho 1 – 4, Rimavská Sobota

Zvonica

Tomašovská 37, Rimavská Sobota

Daxnerová 2, Rimavská Sobota

Dom služieb

Malohontská ulica, Rimavská Sobota

Sídlo MSBS

Tržná 2, Rimavská Sobota

Kvetinárstvo

SNP 15, Rimavská Sobota

Garáže

Škultétyho 6, 12, Rimavská Sobota

Podmienky na prenájom

Podmienky na prenájom nebytových priestorov v správe našej spoločnosti sú upravené všeobecným záväzným nariadením mesta č. 72/2004  si môžete stiahnuť tu. V prípade záujmu o prenájom zverejnených i vlastných nebytových priestorov sa informujte na Mestskej bytovej správe s.r.o., referát nebytov – p. Dana Czikorová, č.t. 047/5511915.

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk