Opravy v bytoch

Na základe dlhoročných skúseností našej spoločnosti so spravovaním bytov vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám.

Upozornenie! Práce ktoré sa uskutočňujú na spoločných rozvodoch sú uhrádzané z fondu prevádzky, údržby a opráv. Práce ktoré je potrebné vykonať v bytoch a na rozvodoch príslušného priestoru (za uzáverom) si hradí vlastník príslušného priestoru.

Odstraňovanie nežiadúcich malieb

Problém s nevyžiadanou „výzdobou“ fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

Drobné opravy a stavebné práce, údržba, montáže, maľovanie

Vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

Revízie vyhradených technických zariadení

Naša spoločnosť má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy.

Montáž madiel, lyžín, nábehov pre kočíky a invalidné vozíky v bytových domoch

Nábehy pre kočíky a nájazdové rampy uľahčia vstup aj výstup z bytového domu, sú bezpečné a pohodlné.

Montáž a oprava parkovacích zábran, klemmfixov a dopravných komponentov.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Výmena senzorov osvetlenia, svietidiel, kontrola osvetlenia a jeho komponentov

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Čistenie dažďových zvodov a odparovacích žľabov

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Montáž, oprava a údržba sanity, nábytkových komponentov a svietidiel v byte

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodnej sústavy v bytovom dome

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie v bytovom dome

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Stav elektroinštalácie

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Pravidelná údržba okien a dverí

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmena klasických žiaroviek za LED

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Rekonštrukcia a údržba elektrickej inštalácie v byte

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk