Správca bytových domov

Postaráme sa aby vaše bývanie nebolo ničím rušené.

Správca nebytových priestorov

Postaráme sa o správu a údržbu vašich nehnuteľností.

Zateplovanie a obnova

Nájdeme riešenie pre každú poruchu stavby.

História MSBS

História vzniku Mestskej bytovej správy sa traduje do minulých období a je daná pôvodnou činnosťou a náplňou práce v oblasti výroby tepla, teplej úžitkovej vody, starostlivosti o nájomné bývanie, nebytové priestory a starostlivosti o nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Predchodcom dnešnej MsBS, s.r.o. bola spoločnosť Energobyt s.r.o. ktorá všetky spomenuté činnosti zabezpečovala.

Formou delimitácie a novej zakladateľskej listiny vzniká dňom 9.1.2001 spoločnosť Mestská bytová správa, s.r.o. Rimavská Sobota ako spoločnosť s jediným vlastníkom Mestom Rimavská Sobota, ktorá funguje doposiaľ ako obchodná spoločnosť. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu, obstarávanie služieb spojených s bývaním, správa nehnuteľnosti mesta  a poskytovanie ubytovacích služieb.

2 007

spravovaných bytov
v osobnom vlastníctve

115

spravovaných
nájomných bytov

49

spravovaných
bytových domov

20 rokov

skúseností

V súčasnosti MsBS, s.r.o. spravuje približne 2 007 bytov v osobnom vlastníctve a viac ako 115 nájomných bytov. Celkove sa jedná o 49 bytových domov (ďalej BD) vlastníckeho charakteru, 6 BD, kde sú založené spoločenstvá vlastníkov bytov a NBP a 2 bytové domy nájomného charakteru. Zároveň spravuje majetok Mesta Rimavská Sobota – cca 7 objektov nebytového charakteru – v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom nehnuteľností – Mestom Rimavská Sobota a rekreačné zariadenia na Kurinci (chata Zora) a ubytovacie bunky v Dolnej Strehovej (pri termálnom kúpalisku).

Kontakt

047 / 55 119 11

Adresa

Tržná 2
979 01 Rimavská Sobota

Aktuálne

Oznamy

Fasáda a okná pri rekonštrukcii a novostavbe

V súčasnosti sa, po zlých skúsenostiach z rokov, keď bola…

Dôvod obnovy bytových domov

Zatepľovanie bytových domov je nutnou potrebou pre zabezpečenie…

Čo treba vyriešiť pri dokonalej rekonštrukcii bytu

Kúpili ste byt, alebo ten váš potrebuje nutne menšie či…

Ako predchádzať veľkým nedoplatkom počas vykurovacej sezóny

Ponúkame vám krátky manuál, čo robiť pred a počas vykurovacej…

Odpočet médií

Január je mesiac odpočtov médií V mesiaci január ako každý…

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk