Kontakt


Mestská bytová správa, s.r.o.
Tržná č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047 / 55 119 11

E-mail: sekretariat@msbs.sk

.

Dôležité kontakty:

JUDr. Zoltán Koós, výkonný riaditeľ spoločnosti
tel.: 047/5511912
e-mail: konatel@msbs.sk

Dezider Popróči
energetik
tel.: 047/5511921
e-mail: energetik@msbs.sk

Jana Rojíková
samost. referent styku so zást. vlast. BD a hl. pokl.
tel.: 047/5511913
e-mail: pokladna@msbs.sk

Havarijný dispečing NON STOP : 0903 564074

Úplný zoznam telefónnych čísel a e-mailových kontaktov_2020

Zväčšiť mapu