Kontaktné informácie

Mestská bytová správa, s.r.o.
Tržná č. 2
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36045888
DIČ: 2020075475
IČ DPH: 2020075475

Havarijný dispečing

NONSTOP
Tel: 0903 564 074

Pokiaľ je v dome havária (napr. na rozvodoch domu), je potrebné ihneď kontakovať  havárijnú službu (uvedenú na nástenkach) aby sa zabránilo vzniku  väčších škôd na spoločných priestoroch alebo na osobnom majetku.

Stránkové dni

Pondelok:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Streda:
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Piatok:
8:00 – 12:00

Telefonický kontakt v nasledovných dňoch a časoch

Pondelok:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Utorok:
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Streda:
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Štvrtok:
7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Piatok:
8:00 – 12:00

Kontakty

Sekretariát
Tel.: 047 / 55 119 11
E-mail: sekretariat@msbs.sk

Vedenie spoločnosti
Ing. Igor Olšiak
E-mail: konatel@msbs.sk

Technické oddelenie
Arpád Tóth
E-mail: udrzba@msbs.sk

Monika Túrošová
E-mail: technicke@msbs.sk

Nájomné oddelenie
Júlia Bálintová
E-mail: najomne@msbs.sk

Viera Budinská
E-mail: mzdy@msbs.sk

Anna Šimonová
E-mail: pohladavky@msbs.sk

Ekonomické oddelenie
Mária Petríková
E-mail: uctovnik@msbs.sk

Mária Pálkováčová
E-mail: uctovnik1@msbs.sk

Energetik
Marian Kalina
E-mail: energetik@msbs.sk

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk