Cenníky – poplatky


Cenník za prenájom zasadačiek v ŽD – LETO
Cenník za prenájom zasadačiek v ŽD – ZIMA
Cenník RZ Dolná Strehová
Cenník za ubytovanie – chata ZORA
Cenník poplatkov s DPH platný od 1.3.2020

Informácia ku cenníku za prenájom zasadačiek v ŽD:

zasadačky č. 70 a č. 80 momentálne nie sú k dispozícii na prenájom