Nájomné zmluvy – byty – rok 2017


N 30092017 NZ 035 M. Balogová
N 30112017 NZ 054 J. Horváth, E. Horváth
N 30112017 NZ 054 M. Horváthová
N 31032017 NZ 048 K. Porubiaková
N 31102017 NZ 054 E. Šárközyová
N 31122017 NZ 049 V. Matiščák
N 31122017 NZ 054 T. Bartoš
N 30042017 NZ 049 A. Ruszóová text
N 30062017 NZ 047 B. Nociarová, J. Nociar text
N 30092017 NZ 048 A. Horváthová, Zs. Horváth text
N 30092017 NZ 049 A. Kováčová text
N 30092017 NZ 049 V. Pišková text
N 30092017 NZ 054 E. Bohóová, E. Bohó text
N 30092017 NZ 054 I. Danyiová text
N 30092017 NZ 054 M. Šimko text
N 30092017 NZ 054 R. Kökényová text
N 30092017 NZ 054 T. Horváthová text
N 30092017 NZ 054 V. Horváthová, ZS. Horváth text
N 30112017 NZ 049 L. Danyi text
N 31052017 NZ 054 O. Hangonyi, Ž. Hangonyiová text
N 31122017 NZ 045 A. Fodor text
N 31122017 NZ 049 F. Oláh, E. Horváthová text
N 31122017 NZ 049 I. Pavlincová, R. Pavlinec text
N 31122017 NZ 049 L. Naumann text
N 31122017 NZ 049 M. Sováková text
N 31122017 NZ 049 Š. Babušák, R. Babušáková text
N 13112017 NZ 049 A. Bitalová tetxt
N 19112017 NZ 054 M. Horváthová text
N 30092017 NZ 054 A. Bariová, J. Bari text
N 31122017 NZ 047 A. Mogéczová text
N 31122017 NZ 048 B. Husztiová text
N 31122017 NZ 049 A. Koósová text
N 31122017 NZ 049 M. Kováčová text
N 31122017 NZ 049 M. Molnárová text
N 31122017 NZ 054 G. Šárköziová text
N 30042017 NZ 054 S. Ráczová, V. Rácz text
N 03092017 NZ 054 E. Horváthová, J. Horváth text
N 05102017 NZ 054 K. Molnárová, J. Boldi text
N 05112017 NZ 059 Z. Házik, G. Madarászová text
N 23102017 NZ 054 D. Bartošová text
N 29102017 NZ 049 F. Molnárová text
N 30042017 NZ 054 A. Trifonti, A. Daniová text
N 30042017 NZ 054 S. Ráczová, V. Rácz text
N 30062017 NZ 054 N. Velochová, J. Veloch text
N 30062017 NZ 054 T. Bartoš text
N 30092017 NZ 054 E. Bariová text
N 30092017 NZ 054 E. Lakatošová text
N 30092017 NZ 054 G. Ráczová text
N 30092017 NZ 054 H. Bohóová, Z. Bohó text
N 30092017 NZ 054 K. Portelekiová text
N 30092017 NZ 054 L. Radič text
N 30092017 NZ 054 M. Szajková text
N 30092017 NZ 054 R. Brindzák, G. Brindzáková text
N 30112017 NZ 054 A. Oláhová text
N 31032017 NZ 054 M. Boldiová text
N 31082017 NZ 049 G. Ruszóová text
N 06062017 NZ 049 E. Šiminská tetx
N 07062017 NZ 044 Š. Tóth text
N 08082017 NZ 049 Š. Váradiová text
N 13082017 NZ 054 G. Bari, J. Bariová text
N 25072017 NZ 049 J. Ruszová text
N 28022017 NZ 054 G. Šárköziová text
N 30062017 NZ 044 A. Molnárová text
N 30062017 NZ 049 M. Molnárová text
N 30062017 NZ 054 J. Rácz text
N 30062017 NZ 054 Ž. Horváthová text
N 31032017 NZ 049 B. Ferenczová text
N 31032017 NZ 054 J. Bariová text
N 31032017 NZ 054 T. Horváthová text
N 31052017 NZ 054 A. Radič, J. Šerešová text
N 09052017 NZ 049 E. Horváthová text
N 30042017 NZ 047 B. Nociarová text
N 30042017 NZ 054 M. Horváthová text
N 31012017 NZ 054 J. Šerešová, A. Šereš text
N 31032017 NZ 029 J. Lukáč text