Pre vlastníkov bytov


Nenašli ste informácie, ktoré hľadáte? Navštívte nás, zavolajte, alebo nám napíšte e-mail.

Stránkové hodiny pre verejnosť
Pondelok: 8:00-11.30  12:30-15:00
Streda:       8:00-11.30  12:30-17:00
Piatok:       8:00-11.30

.

Najdôležitejšie telefónne kontakty

 1. Mestská bytová správa, s.r.o., Rimavská Sobota – „Správca BD“: 5511911  alebo  havarijný dispečing  – non – stop:  0903 564074
 2. Stefe Rimavská Sobota, s.r.o., Rimavská Sobota :    0918 733 781
 3. Výťahy – Majes, a.s.:  0903 223 588
 4. Vodárenská spoločnosť, a.s. :  047/5631111    047/5616137
 5. Slovenské elektrárne, a.s.:  0850 123555    0850 111468
 6. Plynárenská spoločnosť:    045/5361579
 7. Mestská polícia, Rimavská Sobota:     047/5623662
 8. Kabel-Telekom, Lučenec (poruchy televízneho signálu) :    0903 735449
 9. Integrovaný záchranný systém:    112
 10. Hasičský a záchranný zbor:    150
 11. Záchranná služba:    155
 12. P o l í c i a :    158