Oznámenie o dražbe

30. júl 2019  

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o.  pripravuje dražbu:

Bytu č. 8, nachádzajúceho sa na 2 poschodí v bytovom dome, vo vchode č. 14 na Školskej ulici so súp. č. 879 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 3807  v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, na parcele č. 1180/127. Predmetom dražby je 2- izbový byt s rozlohou 58,61 m2. K bytu patrí aj suterén s rozlohou 9,11 m2.

Najnižšie podanie je vo výške 14.300,- €.

Dražba sa uskutoční dňa 26.08.2019 o 10:00 hod., v budove Mestskej bytovej správy s.r.o. na ul. Tržnej 2, 979 01 v Rimavskej Sobote v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

Obhliadky:

  1. 09.08.2019 o 17:00 hod.
  2. 19.08.2019 o 17:00 hod.

V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 141 15 alebo píšte na: drazby@finlegal.sk

 

                                                       Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota

                                                                                       Správca bytov a nebytových priestorov