Cenníky – poplatky


Cenník za prenájom zasadačiek v ŽD – LETO
Cenník za prenájom zasadačiek v ŽD – ZIMA
Cenník RZ Dolná Strehová
Cenník za ubytovanie – chata ZORA
Sadzobník poplatkov od 1.1.2018
Ceník služieb MsBS s.r.o. od 1.11.2016

Informácia ku cenníku za prenájom zasadačiek v ŽD:

zasadačky č. 70 a č. 80 momentálne nie sú k dispozícii na prenájom