Oznámenie o dražbe

30. júl 2019  
Zaradené do Správy a oznamy

 

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o.  pripravuje dražbu: Bytu č. 8, nachádzajúceho sa na 2 poschodí v bytovom dome, vo vchode č. 14 na Školskej ulici so súp. č. 879 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 3807  v k. ú. Rimavská Sobota,... [čítajte ďalej]

Odpočet médií

4. január 2018  
Zaradené do Správy a oznamy

 

Január je mesiac odpočtov médií V mesiaci január ako každý rok  sme začali vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame... [čítajte ďalej]

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

16. marec 2017  
Zaradené do Správy a oznamy

 

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov  Čítajte ďalej →

Ceny vodného a stočného na Slovensku v roku 2017

26. január 2017  
Zaradené do Správy a oznamy

 

 Čítajte ďalej →

Oznámenie

17. február 2016  
Zaradené do Správy a oznamy

 

  Mestská bytová správa, s.r.o.  Rimavská Sobota upozorňuje  vlastníkov, nájomníkov a širokú verejnosť na  dôsledné dodržiavanie stránkových dní, vzhľadom k tomu, že mimo stránkových dní úsek nájomného a pokladňa budú... [čítajte ďalej]