Správy a oznamy

Oznámenie o dražbe

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o.  pripravuje dražbu: Bytu č. 8, nachádzajúceho sa na 2 poschodí v bytovom dome, vo vchode č. 14 na Školskej ulici so súp. č. 879 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 3807  v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, na parcele č. 1180/127. Predmetom dražby je 2-... [čítajte ďalej]


Odpočet médií

Január je mesiac odpočtov médií V mesiaci január ako každý rok  sme začali vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame do konca mesiaca január. Výška nameranej spotreby býva dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom... [čítajte ďalej]


Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov  Čítajte ďalej →


Ďalšie články z rubriky: Správy a oznamy

Obnova bytov, výberové konania

Fotogaléria obnovených bytových domov

Predkladáme Vám na prezretie fotogalériu niektorých obnovených bytových domov v Rimavskej Sobote, v ktorých vykonávame výkon správy a vlastníkom sme pomohli na základe ich rozhodnutia komplexne alebo čiastočne obnoviť ich bytový dom. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top:... [čítajte ďalej]


Manuál obnovy bytových domov

Rozhodovanie o obnove bytového domu je závažné rozhodnutie s dlhodobou účinnosťou a je vecou vlastníkov, ako sa solidárne dohodnú na ďalšom postupe pri zabezpečovaní si spokojného bývania. Mestská bytová správa, s.r.o. ako správca sa musí v zmysle zákona 182/1993 Z.z.o vlastníctve k bytom a nebytovým priestorom v znení neskorších... [čítajte ďalej]


Ďalšie články z rubriky: Obnova bytov, výberové konania