Správy a oznamy

Vyúčtovanie služieb za rok 2015

Vážený vlastníci  bytov a nebytových priestorov v správe Mestskej bytovej správy s.r.o. Rimavská Sobota. Mesiac máj je mesiacom kedy Vám správca doručí ročné vyúčtovanie. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v platnom znení zaväzuje správcov k predloženiu ročného vyúčtovania nákladov... [čítajte ďalej]


Oznámenie

Mestská bytová správa, s.r.o.  Rimavská Sobota upozorňuje  vlastníkov, nájomníkov a širokú verejnosť na  dôsledné dodržiavanie stránkových dní, vzhľadom k tomu, že mimo stránkových dní úsek nájomného a pokladňa budú uzavreté.                                                            ... [čítajte ďalej]


Ďalšie články z rubriky: Správy a oznamy

Obnova bytov, výberové konania

Fotogaléria obnovených bytových domov

Predkladáme Vám na prezretie fotogalériu niektorých obnovených bytových domov v Rimavskej Sobote, v ktorých vykonávame výkon správy a vlastníkom sme pomohli na základe ich rozhodnutia komplexne alebo čiastočne obnoviť ich bytový dom. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top:... [čítajte ďalej]


Manuál obnovy bytových domov

Rozhodovanie o obnove bytového domu je závažné rozhodnutie s dlhodobou účinnosťou a je vecou vlastníkov, ako sa solidárne dohodnú na ďalšom postupe pri zabezpečovaní si spokojného bývania. Mestská bytová správa, s.r.o. ako správca sa musí v zmysle zákona 182/1993 Z.z.o vlastníctve k bytom a nebytovým priestorom v znení neskorších... [čítajte ďalej]


Ďalšie články z rubriky: Obnova bytov, výberové konania